Nainstalujte si:
       

Překlad Bauelement; bauen; Bauen


s Bauelement = konstrukční prvek, součástka, dílec, stavební dílec, konstrukční součást, blok, montážní prvek, prefabrikát, kvádr, elektronická součást

bauen = vystavět, postavit, budovat, zbudovat, vybudovat, sestrojit, zhotovit (4. p.), zřídit, zřizovat, skládat (stroj), spoléhat (na koho), pěstovat

s Bauen = budování, vystavění, zhotovení, postavení, stavení


Next: Bauer; Bauernhof; Bauernschaft    Bein; beinahe; Beine