Nainstalujte si:
       

Překlad Banner; Bannkreis; Banse


s Banner = prapor, korouhev, zaklínač, prapory, zástava, vlajka

r Bannkreis = soudní okrsek, kouzlo, pouto, zakletí, okrsek

e Banse = kůlna, skladiště, perna, přístodůlek, uhelna, hrazené skladiště, perna ve stodole, přístodolek


Next: Barertrag; bargen; Barke    behütet; beibehalten; Beiboot