Nainstalujte si:
       

Překlad Bankung; Bann; bannen


e Bankung = uložení ve vrstvách, desková odlučnost, desková oddělitelnost, lavicovitost (hlubinných vyvřelin), lavicová odlučnost

r Bann = vyobcování (z církve), neodolatelná moc, kouzlo, pouto, vliv, zakletí, pravomoc, soudní pravomoc, okrsek pravomoci (u Hitlerjugend)

bannen = zaříkávat, vyobcovat, poutat, upoutat, přičarovat, okouzlovat, okouzlit, učarovat, očarovat, zaříkat, zažehnat, zaplašit


Next: Banner; Bannkreis; Banse    Behörde; behutsam; behüten