Nainstalujte si:
       

Překlad Bankeisen; Bankett; Bankette


e Bankeisen = skoby, úchytky, lavičníky, úchytka, lavičník, držák

s Bankett = hostina, krajnice (u silnice), chodník (na mostě), bank (ve hře), okraj silnice, lavička, okraj cesty, stezka, základové osazení

e Bankette = krajnice (u silnice), chodník (na mostě), krajnice, okraj silnice, základové osazení


Next: Bankkonto; bankrott; Bankrott    behindern; behindert; behinderte