Nainstalujte si:
       

Překlad Aussaat; Aussage; aussagen


e Aussaat = setí, setba, osev, sadba, rozsev, vysévání, zasetí, osetí, osivo

e Aussage = výrok, tvrzení - mj., konstatování (fondy), svědectví, přísudek

aussagen = tvrdit, vyslovit, vyslovovat, vyřknout, svědčit


Next: aussaugen; aussäen; Ausschalen    Baum; Baumaterial; Baumgarten