Nainstalujte si:
       

Překlad Ausrückhebel; ausrüsten; Ausrüstung


r Ausrückhebel = vypínací páka, vratná páka, vypínací páčka, vysouvací páka spojky, vypínací páka spojky

ausrüsten = vyzbrojit, opatřit, opatřit čím, vybavit, vypravit, vypravovat, vystrojovat, vyzbrojovat, zbrojit, ozbrojit, opatřovat, vybavovat

e Ausrüstung = opatření, zařízení, výstroj, výzbroj, vyzbrojení, výbava, zušlechťování, úprava, apretura, adjustace, odskružení, odskružování


Next: Aussaat; Aussage; aussagen    Bauglied; Baugrund; Baugruppe