Nainstalujte si:
       

Překlad Ausrichten; ausrichteten; Ausrichtung


s Ausrichten = vyřízení (ložiska), seřízení, vyrovnání (souososti), vyrovnávání, narovnávání, narovnání, srovnání, vystředění, centrování, postavení, přizpůsobení, zaměření

ausrichteten = koordinovali, vyřídili, vyrovnali, dokázali, nastavili

e Ausrichtung = narovnání, srovnání, usměrnění, usměrňování, zaměření, vyrovnávání, orientace, zarovnávání, srovnávání, centrování, otvírka (ložiska), průzkum


Next: ausroden; ausrollen; Ausrollen    Bauart; Bauausführung; Bauch