Nainstalujte si:
       

Překlad Ausreißen; Ausreißer; ausrichten


s Ausreißen = vytrhování, vytrhání, vyvracení, uniknutí, uprchnutí, únik

r Ausreißer = uprchlík, zběh, trhák (sportovně), odlehlé hodnoty, dezertér, mimořádná hodnota (v číselné řadě), náhlý mimořádný útlum, odlehlá hodnota, odlehlá naměřená hodnota

ausrichten = vyřizovat, pořídit, zmoci, zmoct, dokázat, vyrovnat, vyrovnávat, srovnat, zarovnávat, narovnat, uspořádat, vystrojit


Next: Ausrichten; ausrichteten; Ausrichtung    Batterie; Batzen; Bauantrag