Nainstalujte si:
       

Překlad Auspacken; Auspizium; Ausprägung


s Auspacken = vybalení, rozbalení, vysypání, vytloukání, vyklepávání forem, vytloukání odlitků, prozrazení, vyzrazení

s Auspizium = vyhlídka, naděje, ochrana, záštita, patronace

e Ausprägung = jednoznačnost, výraznost, charakter, charakteristika, specifikace, vlastnost, ražení, rozvinutí


Next: auspressen; Auspressung; auspumpen    Banner; Bannkreis; Banse