Nainstalujte si:
       

Překlad Auslösevorrichtung; Auslösung; ausmachen


e Auslösevorrichtung = vysouvací zařízení, vysmekávací zařízení, spouštěcí mechanizmus, spouštěcí mechanismus, pumové shazovadlo

e Auslösung = vypnutí, vzbuzování (zájmu), vypínání, vybavení, spuštění (vybavení), uvolnění, relaxace (uvolnění), vybavování (vzpomínek), vykupování, výkup, vyplacení (závdavku), výplata

ausmachen = zhasit, zhasnout, vybírat, vyndávat, vyhledat, vypátrat, smluvit, smlouvat, domlouvat, ujednat, vyjednat, dojednat


Next: Ausmaß; Ausmauerung; ausmeißeln    Bande; Banden; Bandförderer