Nainstalujte si:
       

Překlad Auslese; auslesen; Auslesen


e Auslese = přebírání (rubaniny), výběr, selekce, výbor, nejlepší druh vína, elita, vytřídění, víno - výběr (pozdní sběr)

auslesen = přebírat, přebrat, vybírat, vybrat, selektovat, probrat, vybrat si, dočíst, přečíst, přečítat, číst z paměti, indikovat

s Auslesen = vybírání, přebrání, vybrání, odečet, indikace, čtení, čtení z paměti, výběry, výbory, snímání, nejlepší druhy vín


Next: ausliefern; Auslieferung; auslöffeln    ballig; Ballon; Ballonreifen