Nainstalujte si:
       

Překlad Augenblick; augenblicklich; augenfällig


r Augenblick = moment, chvilka, chvilečka, chvilenka, chvilinka, chvilička, chvíle, mžik, okamžení

augenblicklich = momentální, současný, nynější, chvilkový, dočasný, okamžitě, mžikem, rázem

augenfällig = očividný, okatě, očividný, nápadný, nápadný, patrný, výrazný, zjevný


Next: Augenmaß; Augenschein; augenscheinlich    Aussaat; Aussage; aussagen