Nainstalujte si:
       

Překlad Aufwuchs; aufwühlen; Aufwühlen


r Aufwuchs = mlází, dorost, mládež, podrost, porost

aufwühlen = vyrýt, rozrýt, pobuřovat, drásat, jitřit, rozvířit (4. p.), rozbouřit

s Aufwühlen = rozdrásání, rozrušení, rozrytí, vyrytí, zjitření


Next: aufzählen; aufzehren; Aufzehrung    Ausrichten; ausrichteten; Ausrichtung