Nainstalujte si:
       

Překlad Aufwendungen; aufwerfen; Aufwertung


e Aufwendungen = výdaje, výdajů, složitost, vynaložení, spotřeba, vynaložené výdaje, výlohy

aufwerfen = vyhazovat (do výše), vyházet, naházet, nahazovat, nahodit (na hromadu), nasypat, navršit (4. p.), rozrazit, vyrazit, nadhodit (otázku), vykopat

e Aufwertung = zhodnocení, valorizace, ohodnocení (směrem nahoru), zvýšení vnější hodnoty měny, přehodnocení, zvýšení hodnoty


Next: aufwickeln; aufwiegeln; Aufwiegler    ausrecken; ausreiben; ausreichen