Nainstalujte si:
       

Překlad Auftragsschein; Auftragung; auftreiben


r Auftragsschein = objednací list, příkazka, příkazný list, objednací lístek, objednávkový list, příkazní list

e Auftragung = nanesení povrchové vrstvy, navařování, návar, nahození, nanesení, nanášení, natření, navážka, nátěr, ukládání, uložení

auftreiben = nasadit, vyhnat, vzdouvat, nadýmat, sehnat, shánět, vypátrat, vyplašit, roztáčet, rozhánět, rozšiřovat


Next: Auftreiben; auftrennen; Auftrennen    Ausmessung; ausmustern; ausnehmen