Nainstalujte si:
       

Překlad Auftraggeber; Auftragnehmer


r Auftraggeber = objednavatel, příkazce, zadavatel, odběratel, pověřovatel, příkazci, zákazníci, pověřovatelé, objednávatelé, odběratel úkolu, zadavatel úkolu, objednatel

r Auftragnehmer = dodavatel zakázky, příjemce zakázky, dodavatelé, řešitel prací, spotřebič, příjemce objednávky, zhotovitel, obstaratel, mandatář, zhotovitel díla


Next: Auftragsabwicklung; Auftragserteilung    Ausmaß; Ausmauerung; ausmeißeln