Nainstalujte si:
       

Překlad Aufgebote; aufgeboten; aufgebracht


e Aufgebote = vyhlášky, ohlášky, vynakládání, nasazení, povolání záloh

aufgeboten = ohlásil, vyhlášený, ohlášený, povolaný, vynaložený, vyzvaný

aufgebracht = rozšířený, otevřel (dveře), otevřený, rozvázal (uzel), rozvázaný, sehnal (peníze), popudil (koho), popuzený, vzchopil se, rozdurděný, nakvašený, dopálený


Next: aufgebrachte; aufgebrochen; aufgedeckt    aufweiten; aufwenden; Aufwendung