Nainstalujte si:
       

Překlad Aufgabevorrichtung; Aufgang; aufgebaut


e Aufgabevorrichtung = podavač, podávací zařízení, programátor, dávkovací aparát, podávač, dávkovací zařízení, plnicí zařízení, dávkovač

r Aufgang = úsvit, schody vzhůru, schodiště, vchod, výstup, vzestup, vzejití, stoupání, vystupování, rampa, příchod

aufgebaut = stavěl, vybudován, založen, postaven, vyroste, vybudovaný, postavený, sestavený


Next: aufgeben; Aufgeben; Aufgeber    Auftritt; aufwachsen; aufwallen