Nainstalujte si:
       

Překlad Aufgabenstellung; Aufgabestelle


e Aufgabenstellung = zadání úkolů, formulace úlohy, zadání úlohy, zadání úkolu, stanovení úkolu, vytyčení úkolů, instrukce

e Aufgabestelle = nakládací místo, místo násypu (nakládání), podávání, místo podávání, místo odeslání, místo podání, podací stanice


Next: Aufgabevorrichtung; Aufgang; aufgebaut    auftreten; Auftreten; Auftrieb