Nainstalujte si:
       

Překlad Aufgabeapparat; Aufgaben; Aufgabenbereich


r Aufgabeapparat = dávkovací aparát, dávkovací zařízení, dávkovač, podavač, podávací zařízení

e Aufgaben = úkoly, podání, prodeje, rezignace, zadání

r Aufgabenbereich = pracovní náplň - volně, rozsah povinností, oblast odpovědnosti, oblast působnosti, rozsah působnosti, působnost


Next: Aufgabenstellung; Aufgabestelle    Auftreiben; auftrennen; Auftrennen