Nainstalujte si:
       

Pøeklad Aufführung; Aufführungen; auffüllen


e Aufführung = pøedstavení, stavba, chování, uvedení (hry), uvedení (dùvodù), vybudování, inscenace, poèínání, produkce, pøedvádìní, uvádìní

e Aufführungen = provedení, pøedstavení, chování, uvádìní, vybudování

auffüllen = naplnit, doplòovat (kapalinu), vyplnit, vyplòovat, zasypat


Next: Auffüllen; Auffüllung; Aufgabe    Auftragsabwicklung; Auftragserteilung