Nainstalujte si:
       

Překlad Anstiften; Anstifter; Anstiftung


s Anstiften = navádění, podněcování, ponoukání, svádění, způsobení, návod

r Anstifter = osnovatel, podněcovatel, svůdce, původce, strůjci, osnovatelé, podněcovatelé, budič, duchovní původce, návodce, naváděč

e Anstiftung = podněcování, popud, návod, navádění, návod (k trestnému činu), nabádání, nastrojení, svedení, vyvolání, svádění, navádění k čemu


Next: Anstoß; anstoßen; anstoßend    aufgehalten; aufgehängt; aufgehen