Nainstalujte si:
       

Překlad Anstellwinkel; ansteuern; Ansteuerung


r Anstellwinkel = úhel nastavení, úhel náběhu vzduchu (vzhledem k vozidlu), úhel ustavení, úhel vychýlení, pracovní úhel

ansteuern = vybírat, navést, naladit, nastavit, plout (kam), aktivovat, podnítit řízením, řídit (spínáním), seřídit, vložit, směřovat k (4. p.), zamířit do (4. p.)

e Ansteuerung = nastavení, naladění, spouštěcí impulz, spouštění, seřízení, řízení (spínáním), ovládání, regulace, navedení


Next: Anstich; Anstieg; anstiften    aufgefunden; aufgeführt; aufgeführten