Nainstalujte si:
       

Překlad Ansprechen; Ansprechwert; Ansprechzeit


s Ansprechen = adresování, zapůsobení, detekce, odezva, reakce, přitažení, naběhnutí, odpověď

r Ansprechwert = hodnota zapůsobení, hodnota odezvy, rozběhová hodnota, citlivost, spuštění, náběh

e Ansprechzeit = doba přítahu (relé), zapalovací doba, doba náběhu, náběhový čas, interval spouštění, doba působení, doba spouštění, vybavovací doba, reakční čas


Next: ansprengen; Ansprengen; anspricht    Aufgabenstellung; Aufgabestelle