Nainstalujte si:
       

Překlad Ansiedler; Ansiedlung; Ansinnen


r Ansiedler = kolonista, osadníci, osídlenec, kolonisté, přistěhovalec

e Ansiedlung = kolonie, osídlení, sídliště, sídelní útvar, sídlo, přistěhování, kolonizace, usídlení, osazování, umístění a výstavba (obytných nebo průmyslových objektů)

s Ansinnen = obvinění, dožádání, požadavek, neoprávněné nároky, nabídka, žádost, nařčení, obviňování


Next: anspannen; Anspannung; anspitzen    Aufführung; Aufführungen; auffüllen