Nainstalujte si:
       

Překlad Anführung; Anfüllen; Angabe


e Anführung = citování, velení, vůdcovství, uvedení, vedení

s Anfüllen = napouštění (vody do nádrže), zaplnění, zatěžování, plenění, naplňování, zaplňování

e Angabe = udání, oznámení, denunciace, uvedení, uvádění, návod, pokyn - mj., podání (míče do hry), vstupní informace, informace, specifikace, deklarace


Next: Angaben; angebaut; angeben    anschreiben; anschuldigen; Anschuss