Nainstalujte si:
       

Překlad Abzugskanal; Abzugsvorrichtung; abzulaufen


r Abzugskanal = kouřovod, kanál pro odtah kouře, odtah, odvodňovací kanál, stoka, svodnice

e Abzugsvorrichtung = zařízení pro odtah, odtahové zařízení, podavač, podávací váleček, snímací zařízení, spouštěcí mechanizmus, podávač

abzulaufen = polevit, odvíjet se, probíhat, odtéci, skončit


Next: abzusenden; Abzüge; abzüglich    angetreten; angetrieben; angetroffen