Nainstalujte si:
       

Překlad Abzapfung; abzählen; Abzeichen


e Abzapfung = odebrání, odběr, odbočka, podchycení, načepování

abzählen = přepočítat, odečíst, odpočítat, odpočítávat, odpočíst, rozpočítat

s Abzeichen = význačný rys, znak, služební odznak, distinkce, znamení, atribut, vyznamenání, odznak výtečníka, odznaky, znaky


Next: abziehen; Abziehen; Abzieher    angespornt; angesprochen; angesteckt