Nainstalujte si:
       

Překlad Abwertung; abwetzen; abwickeln


e Abwertung = znehodnocení, snížení hodnoty, odhodnocení (měny, devalvace měny, znehodnocení měny

abwetzen = odřít, obrousit, ošoupat, opotřebovat, obrušovat, nabrousit, ohladit

abwickeln = odvinout, rozvinout, rozvinovat, uzavřít (obchod), uzavřít obchod, vyřídit (záležitost), vyřídit záležitost, likvidovat, zlikvidovat (záležitost), provádět, provést, uspořádat


Next: abwickelnd; Abwickelung; Abwicklung    angesagt; angesammelt; angeschafft