Nainstalujte si:
       

Překlad Abweichung; abweisen; Abweiser


e Abweichung = úchylka, deklinace, derivace, rozdíl, výchylka, různost, vada, odklon, deviace, odchýlení, odchylování, výjimka

abweisen = odmítat, odbýt, zamítnout, odrazit (útok), odvrátit útok, odvracet útok, odrazit zteč, ubránit se (4. p.), odmrštit, odstrčit (4. p.), vykázat (4. p.), dokážou

r Abweiser = patník, usměrňovací hráz, vyhazovač, nárazník křídel dveří, odlučovač, stěrač


Next: abwenden; abwerfen; abwerten    angepriesen; Anger; angerechnet