Nainstalujte si:
       

Překlad Abtrag; abtragen; Abtragen


r Abtrag = odkop, zářez, újma, škoda, zaplacení, odškodnění, náhrada škody, zemní zářez, odkopávka, poškození, splacení, odklizovací práce

abtragen = zarovnávat (4. p.), odkopat, odkopávat, odkopávat (zeminu), odstranit, odstraňovat, odnést, odnášet, operačně odstranit, snést, erodovat, obrušovat (4. p.)

s Abtragen = odtěžení, srovnávání, odstraňování, sejmutí, sundání, bourání, odklízení, splácení, vybírání


Next: Abtragung; abtransportieren; abtreiben    angebunden; angefahren; angefallen