Nainstalujte si:
       

Překlad Abtastung; Abtastvorrichtung; Abtauen


e Abtastung = snímání, přehrávání, odličování, vzorkování, čtení, pohmat, palpace, vyšetření prohmatem

e Abtastvorrichtung = snímací zařízení, registrační zařízení, snímač, čidlo, volič výřezu, kopírovací zařízení, snímací přístroj

s Abtauen = rozmrazení, odtávání, odtavení, rozpouštění, roztání, tání


Next: Abteil; Abteilung; Abteilungen    Angaben; angebaut; angeben