Nainstalujte si:
       

Překlad Abluft; abmachen; Abmachung


e Abluft = upotřebený vzduch, odfuk, výbušné větry, výstupní vzduch, vystupující vzduch, zkažený vzduch, odvod vzduchu, použitý vzduch, odváděný vzduch (spotřebovaný vzduch)

abmachen = smluvit se, ujednat, sjednat, dojednat, vyjednat, sjednávat, ujednávat, dojednávat, dohodnout, vyřešit (4. p.), vyjasnit (4. p.), stanovit (4. p.)

e Abmachung = úmluva, dohoda, dojednání, dohodnutí, sjednání, vyjednání, upomenutí


Next: abmagern; Abmagerung; Abmahnung    abwenden; abwerfen; abwerten