Nainstalujte si:
       

Překlad Ablenkung; ablesbar; ablesen


e Ablenkung = odchýlení, vychýlení, vychylování, úchylka, výchylka, deviace, odklonění, odklánění, rozmítání, odvedení (dopravy), přebíhání, derivace

ablesbar = odčitatelný (na stupnici), odpočitatelný, snímatelný, čitelný (údaj přístroje), čitelný (na stupnici)

ablesen = odečíst, přečíst (údaj), zjistit (čtením), sesbírat, vyčíst, sebrat, obírat (housenky), odčítat, snímat, odezírat, odečíst, odečítat


Next: Ablesen; Ablesung; ableugnen    Abwägen; Abwägung; abwälzen