Nainstalujte si:
       

Překlad Ableitungsgraben; Ablenkblech; ablenken


r Ableitungsgraben = odváděcí příkop, odvodňovací příkop, příkop, strouha, odvodňovací stoka

s Ablenkblech = vodicí plech (usměrňování proudu vzduchu nebo kapaliny, plech proti rozstřiku, usměrňovací plech, usměrňovač, deflektor, spoiler

ablenken = odklonit, odchýlit, odchylovat, uchýlit, uchylovat, vychýlit, vychylovat, odvrátit (pozornost), odvracet, odvádět, odpoutat, rozptýlit


Next: Ablenkung; ablesbar; ablesen    abwarten; abwaschen; abwägen