Nainstalujte si:
       

Překlad Ablaufrohr; ablegen; Ablegen


s Ablaufrohr = odpadní trubka (odváděcí), odpadní trouba, odpadová trubka, výtoková trubka, vypouštěcí trubka, odtokové potrubí

ablegen = vykonat, archivovat, odložit, složit (zkoušku), odložit si, podrobit se (zkoušce), uložit, svléci, odkládat, založit, položit, ukládat

s Ablegen = odkládání, rozmítání, popouštění, potápění, odnož, ukládání, složení, vykonání, založení


Next: Ableger; ablehnen; ablehnend    abtun; aburteilen; abverlangt