Nainstalujte si:
       

Překlad Ablaufen; Ablaufplan; Ablaufrinne


s Ablaufen = stékání, tvoření záclon, uplynutí, proběhnutí, probíhání, spouštění

r Ablaufplan = graf, pracovní harmonogram, postupový list, plán vysílání, bodový scénář, vývojový diagram, postupový diagram, blokové schéma, pracovní diagram, operativní plán

e Ablaufrinne = odpadní koryto, odtokový žlab, odtoková strouha, výpustní žlab, výpust, stoka, nakloněný žlab, šikmý žlab, žlab


Next: Ablaufrohr; ablegen; Ablegen    Abtritt; abtrocknen; abtropfen