Nainstalujte si:
       

Překlad Abkühlung; abladen; Abladen


e Abkühlung = vychlazení, chlazení, zchlazení, ochlazování, vychladnutí, stydnutí, zchlazení

abladen = skládat (náklad), skládat (uhlí, dříví), vykládat zboží, vyložit zboží, vykládat, vyložit, rozdělit se (o starosti), sdělovat, ulevit si

s Abladen = vykládání, vykládka, skládání (nákladu), složení (nákladu), skládání dohromady


Next: Ablader; Ablage; Ablagebox    abteufen; abtönen; abtöten