Nainstalujte si:
       

Překlad Abdrift; abdrosseln; Abdrosslung


e Abdrift = derivace, sklouzávání, snesení větrem, drift, snesení, úchylka, odchylka, odliv

abdrosseln = seškrtit, odtlumit, omezit, přidusit, přiškrcovat, udusit, přibrzdit, přivřít (přítok vody), škrtit, dusit, zaškrtit

e Abdrosslung = zaškrcení, zaškrcení (páry), ztlumení (dopravy), přiškrcení (motoru), omezení


Next: Abdruck; abdrucken; abdrücken    abmelden; abmessen; Abmessen