Nainstalujte si:
       

Překlad Abdeckung; abdichten; Abdichtung


e Abdeckung = zakrytí, pokrytí, zastřešení, obnažení (uhelné sloje), odstranění příkyvné vrstvy, skrývka (zeminy), kryt, poklop, krytina, ochranný kryt, uzavření, poprášení

abdichten = utěsnit, utěsňovat, ucpat, ucpávat, vytmelit, hermeticky uzavřít, izolovat, odizolovat

e Abdichtung = utěsnění, hermeticky uzavřít, izolace, ucpávka, vytmelit, zahuštění, stláčení, zakrytí, hermetické uzavření, zacpávka


Next: abdrängen; abdrehen; Abdrehen    abmagern; Abmagerung; Abmahnung