Nainstalujte si:
       

Překlad Abbuchung; Abbuchungsauftrag; abbürsten


e Abbuchung = přeúčtování, odúčtování, odepsání, odepsání z účtu, stržení z účtu, inkaso

r Abbuchungsauftrag = příkaz k odúčtování, inkasní příkaz, příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, převodní příkaz

abbürsten = okartáčovat, vykartáčovat, očistit kartáčem, otřít kartáčem, očesat


Next: abdachen; Abdachung; Abdampf    Ablesen; Ablesung; ableugnen