Nainstalujte si:
       

Překlad Abbildung; abbinden; Abbinden


e Abbildung = vyobrazení, zobrazení, ilustrace, obrázek, skica, náčrt, nákres, výkres, obrazec, diagram, znázornění, graf

abbinden = odvazovat, rozvázat, rozvazovat, odpojit (vozy), odpojovat, podvázat, podvazovat, podvázat ránu, provazovat, spojovat, vázat (tesařsky), svázat

s Abbinden = podvázání, spojování, tuhnutí, hydratace, vytvrzení, odvazování, odvázání


Next: abblasen; Abblasen; abblättern    Ablagerung; Ablagerungen; Ablass