Nainstalujte si:
       

Překlad Abänderung; Abbau; abbaubar


e Abänderung = přeměna (modifikace), modifikace, předělávka, úprava, proměna, obměna, poopravení, mutace, pozměnění, předělání, skloňování, časování

r Abbau = zbourání (2.p.), zboření, demolice, rozebrání, demontáž (2.p.), odmontování, destrukce, snížení, snižování, zmenšení, redukce, snižování (cen)

abbaubar = odbouratelný, degradovatelný, odbouratelný (mzdy), snižující, zmenšující


Next: abbauen; Abbauen; Abbaufortschritt    abkochen; Abkochen; abkommandieren