Multilicence a práce s PC Translatorem v počítačových sítích


V případě nákupu více instalací současně lze program PC Translator pro MS Windows koupit za podstatně výhodnější, tzv. multilicenční ceny. Multilicenční verzi lze využívat na samostatných počítačích i na počítačích, které jsou zapojeny v síti.

Multilicenční program může být nainstalován libovolně (lokálně, síťově i kombinovaně) do celkové velikosti multilicence - tj. např. ML30 může být nainstalována např. na 30 samostatných počítačů nebo jej může využívat 20 počítačů v síti a dalších 10 uživatelů si ho může nainstalovat na svůj (nesíťový) počítač. U menších multilicencí je (vzhledem k vyššímu uživatelskému komfortu) lepší programy instalovat lokálně na jednotlivé počítače. Pokud nám zavoláte nebo napíšete e-mail, rádi vám s výběrem multilicence pomůžeme nebo také navrhneme individuální cenovou nabídku přesně podle vašich potřeb.

Velikost multilicence


Velikost multilicence musí odpovídat počtu počítačů, ze kterých je k programu přístup. Když je počítačová síť větší než velikost multilicence, je na správci sítě, aby nastavil přístupová práva k adresáři se sdílenou instalací jen takovému počtu počítačů, který odpovídá velikosti multilicence.

Velikost multilicence se vždy počítá jako součet individuálních a síťových počítačů (u síťové instalace se počítají všechny koncové počítače, ze kterých je program přístupný). Výpočet ceny multilicence je založen na počtu pevně stanovených počítačů, které mají k instalaci programu potenciální přístup. Nejedná se tedy o počet počítačů či terminálů, ze kterých pracují uživatelé ve stejnou dobu*. Přístupová práva k instalaci programu přiděluje správce sítě a ten také odpovídá za to, že počet lokálních instalací a počítačů či terminálů v síti, ze kterých bude sdílený adresář přístupný, nepřesáhne velikost multilicence.

*Výpočet velikosti multilicence podle počtu v jeden okamžik k programu připojených uživatelů (počítačů či terminálů) záměrně nepoužíváme. Cena takové (dynamické) licence by byla při stejném počtu uživatelů podstatně vyšší. V případě, že budete požadovat tento typ licence, nám napište nebo zavolejte a my vám připravíme individuální cenovou nabídku.

NEOMEZENÁ MULTILICENCE


Ve větších firmách nad 100 zaměstnanců je často nejvýhodnější používat neomezenou multilicencí. V rámci organizace pak není nutné počet instalací sledovat. Cena se vypočítá podle celkového počtu zaměstnanců organizace (včetně těch, kteří s programem nepracují).

PC Translator v počítačových sítích

Práce s programem PC Translator v počítačových sítích


PC Translator je naprogramován i pro síťový provoz. Síťová instalace se využívá hlavně tehdy, když se od uživatelů očekává současné doplňování a editace slovní zásoby. Jednu instalaci můžete nainstalovat do sdíleného adresáře a všichni, kdo mají přístupová práva k tomuto adresáři, mohou současně spouštět překladač i slovník, a také současně slovní zásobu editovat (pokud není editace zakázána manažerem slovníku). Nejčastější využití sdílení programu ve větších firmách je sdílení samostatného slovníku. Použití sdílené verze pro překlad textů s nástroji integrovanými do dalších aplikací (Internet Explorer, MS Word a MS Outlook...) je teoreticky možné, ale vzhledem k rychlosti a možným komplikacím (např. při výpadku serveru) však doporučujeme v tomto případě používat spíše lokální instalace.