Nainstalujte si:
       

Překlad zoning


zoning = členění města na pás; zónování; rozdělení do pásem; rozdělení na pásma; členění; pásmovitost; pásmovací; urbanistická zóna; územní plánování; urbanistické členění města; pásmování; členění města; plánování města; vyznačení pásem; vytvoření pásem
height zoning = výškové členění; výškové zónování;
use zoning = funkční členění; členění podle účelu;