Nainstalujte si:
       

Překlad youth


youth = mládí; mladík; mládežnický; hoch; mládenec; mládež; mladí; dorostenec; mladost; jinoch; junák; dorost; jinošský věk; mladý věk; omladina; mládežnické středisko
in youth = v mládí; zamlada;
wild youth = divoch; rozpustilec; fountain of youth = fontána mládí;

Překlad youth z webu:
Youth had spoiled him.  Vždyť mládí ho zkazilo.
The youth spoke:  Mladík pravil:
What was youth at best?  A co je i to nejlepší mládí?
Where had his youth gone?  Kam odešlo mládí?
And you have your youth back.  A máš zpět svoje mládí.
My dad's an officer, the youth yawned.  Můj otec je důstojník, zívl mladík.
The car was empty and the youth was gone.  Vůz byl prázdný a mladík pryč.
He motioned with his flashlight and the youth walked quickly away.  Kývl baterkou a chlapec rychle odešel.
It is sorcery—grisly black magic from the grim youth of the world.  Je to magie, příšerná černá magie z doby, kdy byl svět ještě mladý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorzone melting   zoning