Nainstalujte si:
       

Překlad yourself


yourself = sebe; sobě; vy sám; sám (ty, vy); ty sám; se; si; ty sebe; vy sám
ask yourself = ptát se sebe na (4. p.); ptát se sebe;
be yourself = seber se (vzmuž se); seberte se (vzmužte se); vzmuž se (seber se); vzmužte se (seberte se); vzchop se!;
please yourself = čiňte, jak vám libo (poslužte si); poslužte si (prosím);

Překlad yourself z webu:
Yourself and four men'll be more than enough.  Měl bys to zvládnout se čtyřmi muži.
Make yourself at home.  Jako doma!
Don't let yourself be seen.  Ať tě nevidí.
You saw him yourself there.  Sám jsi ho tehdy viděl.
You are just jollying yourself along.  Na co si to hraješ?
Do it and you've got yourself a job.  Udělej to, a máš práci.
You don't go to sea by yourself in that, do you?  Ale nejste v tom sám, co?
They need a nice smart fellow like yourself to help.  Potřebují chytrého chlapíka jako jste vy, aby jim pomohl.
But you must come and sit to me yourself again.  Ale vy sám musíte zase přijít ke mně a stát mi modelem.
Just don't come crying to me if you get yourself killed.  Ale nechoď mi brečet na rameno, až tě zabijou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryouth   zone melting   zoning