Nainstalujte si:
       

Překlad yours


yours = váš (samostatně); tvůj; s pozdravem
of yours = vaše; váš; ze svých; z vašich;

Překlad yours z webu:
Yours is.  Zato vaše ano.
But yours is hard.  Ale vaše je těžké.
What is yours doing?  Co dělají vaše?
It is not yours to open.  Vy ho nemáte co otevírat.
I've seen one of yours on campus, too.  I já jsem viděl v kampusu vaši dceru.
But this magic eye of yours ...  Ale tohle magické oko...
My hearing's a bit better than yours is all.  Můj sluch je poněkud lepší než tvůj.
My business is in the same place yours is.  Jde mi o to, oč vám.
But we have discussed this whole business of yours many times.  O té tvé celé záležitosti jsme ovšem spolu mockrát hovořili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryourself   youth   zone melting   zoning