Nainstalujte si:
       

Překlad young


young = mladiství; dorost; mládě; nezkušený; nezralý; nedospělý; svěží; mladický; všichni
with young = stelná (březí); březí (stelná);

Překlad young z webu:
Young guy.  Mladý člověk.
You young pup!  Ty můj chlapče!
Like a young girl!  Jako mladá holka!
All the poor young girls.  Ubožátka moje.
You're a fine brave young lady.  Uzdravíte se.
I took up with a young woman.  Vzal jsem si mladší ženu.
Waylander stepped in close to the young man.  Tulák přistoupil k mládenci.
Winters was a small man, and a young one.  Winters byl malý a mladý.
I come now to the body of the young man.  A teď se vraťme k mrtvole mladého muže.
He died about a year later, still only a young cat.  Umřel asi rok poté, ještě pořád jako malý kocourek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryour turn   yours   yourself   youth   zone melting   zoning