Nainstalujte si:
       

Překlad you think


you think = vy si myslíte; vy si myslíte, že; vy myslíte; vy si myslíte, že; měl jsi štěstí


Překlad you think z webu:
You think so?  Jste si jistý?
Don't you think ...  Nemyslíš, že...
Why do you think so?  Proč myslíte?
Now, what do you think about that?  Co tomu říkáte?
How many men do you think are attacking?  Kolik myslíš, že jich je?
What sort of revolutionary do you think you are?  Co jsi to za revolucionáře?
What kind of a snake do you think that was?  Jaký had myslíte, že to byl?
We got a job for your team if you think you're up to it.  Máme pro váš tým práci, jestli se na to cítíte.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryoung   your turn   yours   yourself   youth   zone melting   zoning